top of page
0621.png
Stationary photo

低年級與幼兒教室綜合教室與設備

0619低年級.png
高年級1.png
高年級2.png

教學型機器手臂與消毒設備

100033_0.jpg
100045_00_m.png
IMG_20230718_100231.jpg

​團體/舞蹈教室

IMG_20230803_152136.jpg
IMG_20230710_100952.jpg

縫紉教室

一般教室

image_edited.jpg
image_edited.jpg

多媒體教室

IMG_20230728_092902.jpg
投影片2.PNG

​協會教室招牌

IMG_20240411_101133.jpg

籃球場前停車場

IMG_20240418_131421.jpg

​入校園車道

寒暑假家長接送區

IMG_20240418_131634.jpg
IMG_20240418_131700.jpg

​入口-世界高中大門(位於介壽路上)

IMG_20240418_131451.jpg
bottom of page